Klankgeving

“Het intoneren bestaat daarin, dat men aan elke pijp dat geluid geven, het welk zij volgens de aard der stem, waartoe zij behoort, hebben moet”.

(J. van Heurn, De Orgelmaker 1804-1805 Dordrecht)

In het begin van mijn klankgevingswerkzaamheden aan orgels, viel mij op dat bij restauratiewerkzaamheden het antieke pijpwerk vaak van veel hogere klankkwaliteit was dan het minitieus gecopieerde nieuwe pijpwerk. (Overigens blijf dit verschijnsel optreden bij nieuw gemaakte pijpen van antiek orgelmetaal.)
Al snel kwam ik tot de conclusie om een zo hoog mogelijk klankresultaat te kunnen bewerkstellingen, de juiste bewerkingen aan het spraakstuk van de pijp (de windbaan langs de kernrand en de binnenzijde onderlabia) onmisbaar zijn voor een goede klank en van de allergrootste invloed zijn op het klankbeeld van een orgel.

Eigentijdse stemming

Deze stemming is uit eigen ervaring ontstaan, met als uitgangspunt het verkrijgen van bijna reine tertsen op de ondertoetsen en de grootst mogelijke bruikbaarheid van alle toonsoorten.

Formule tot stemming

Heeft u vragen over de klank van uw orgel? Stel ze gerust. Desgewenst kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken.